Dịch vụ

Dịch vụ

July 28, 2023
Hồ Sơ Tự Công Bố

Sản phẩm muốn lưu thông ra ngoài thị trường một cách hợp pháp và đúng luật bắt buộc các cá nhân, công ty, tổ chức kinh doanh sản phẩm phải thực hiện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố. Vậy hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm bao gồm những gì?...

Đọc tiếp
July 8, 2023
Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ là một việc làm rất quan trọng và cần thiết của chủ sở hữu để bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình, việc đăng ký sẽ giúp khách hàng được độc quyền sử dụng sản phẩm đã đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các cá...

Đọc tiếp
July 8, 2023
Đăng Ký Mã Vạch

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần...

Đọc tiếp
July 8, 2023
Giấy Chứng Nhận ISO 22000

Để đạt được chứng nhận ISO 22000, một tổ chức phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn và được đánh giá bởi một tổ chức độc lập và có uy tín. Chứng nhận này cho thấy rằng tổ chức đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm...

Đọc tiếp
July 8, 2023
Giấy Phép Công Bố Sản Phẩm

Đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bản...

Đọc tiếp
July 8, 2023
Giấy Chứng Nhận HACCP

Chứng nhận HACCP là gì? Chứng nhận HACCP là một tài liệu được cấp cho các nhà chế biến và sản xuất thực phẩm để công nhận rằng nhóm của họ đã phát triển một kế hoạch HACCP toàn diện và đầy đủ và đã thực hiện nó một cách hiệu quả. Là một hệ...

Đọc tiếp
July 8, 2023
Giấy Chứng Nhận FDA

Đăng ký FDA (Food and Drug Administration) là yêu cầu cơ bản đối với các cơ sở trong và ngoài nước sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm, thuốc, API hoặc thiết bị y tế tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, đăng ký FDA đóng vai trò quan trọng trong quan hệ xuất nhập khẩu...

Đọc tiếp