Giới thiệu

Về chúng tôi

WINWINWIN (INTERNATIONAL FOOD SERVICES)

WINWINWIN tự hào là một tổ chức tư vấn công bố, chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và đủ năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá tư vấn công bố, chứng nhận phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của các công ty, tổ chức và cá nhân trên khắp quốc gia, hỗ trợ họ trong việc thực hiện các hồ sơ công bố, chứng nhận, các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn hàng đầu.

Chúng tôi đảm bảo quy trình thực hiện tuân thủ các qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui định chính phủ và quốc tế tạo ra sự an tâm, tiết kiệm chi phí và nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

Hãy đồng hành cùng WINWINWIN trong hành trình chinh phục sự hoàn thiện qui trình, hồ sơ và đạt được các chứng nhận uy tín cho sự thành công của bạn!

Các kỹ năng tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa cho doanh nghiệp

Chúng tôi hiểu rõ các vấn đề về sản xuất kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, bao bì thực phẩm… an toàn thực phẩm. Chúng tôi hiểu rõ các qui định hiện hành đối với từng đối tượng cụ thể để áp dụng. Với đội ngũ chuyên viên có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi thông tin, lắng nghe mong muốn khách hàng để đáp ứng kịp thời và chuyên nghiệp.

Gửi yêu cầu

    (*) Các trường bắt buộc nhập.

    Liên hệ