Kiến thức

Kiến thức

July 28, 2023
Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được mọi người quan tâm đến mọi thời đại. Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định pháp luật cụ thể. Thực trạng an toàn thực phẩm đang là vấn đề được mọi người quan tâm đến. Như vậy thì thực trạng an...

Đọc tiếp
July 28, 2023
Thủ tục công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu và công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm chức năng là gì? Theo luật 55/2010/QH12 về an toàn thực phẩm tại điều 2, khoản 23 có nêu: Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt...

Đọc tiếp